Akademien digitaliserar

Akademien digitaliserar

svenska.se

svenska.se

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

Tea
23
Onsdag sep v 39

Pressmeddelanden

Photo: Rickard L. Eriksson

Aktuellt

Fyra nya ledamöter

Hur ansöker man om bidrag?

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Stadgar för Svenska Akademien

Svenska Akademiens stadgar

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

svenska.se

Intensivsvenska!

Slå upp ord i SAOB

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)