Information om 2020 års Nobelföreläsning i litteratur

Information om 2020 års Nobelföreläsning i litteratur

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021

Kvällar på Akademien: Evert Taubes Vallfart

Kvällar på Akademien: Evert Taubes Vallfart

Digital utställning om Samuel Beckett

Digital utställning om Samuel Beckett

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

svenska.se

svenska.se

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

Andra namn

27
Fredag nov v 48

Pressmeddelanden

Photo: Rickard L. Eriksson

Aktuellt

Photo: Rickard L. Eriksson

Om 2020 års Nobelföreläsning i litteratur av Louise Glück

Louise Glück 2020
Photo: Katherine Wolkoff

Hur ansöker man om bidrag?

Kvällar på Akademien: Evert Taubes Vallfart

Digital utställning om Samuel Beckett

Documents from the Nobel Archive released from confidentiality
Photo: Donald Cooper/REX

Intensivsvenska! Aktuellt: rapport och resultat

Akademiens almanackor

Akademiens almanackor

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Stadgar för Svenska Akademien

Svenska Akademiens stadgar

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendier 2021

Photo: Rickard L. Eriksson