Nordiska priset 2018 – Agneta Pleijel

Nordiska priset 2018 – Agneta Pleijel

Basaren i Börshuset år 1885

Basaren i Börshuset år 1885

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Nordiska priset 2018 – Agneta Pleijel

Nordiska priset 2018 – Agneta Pleijel

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelpriset i litteratur år 2017

Nobelpriset i litteratur år 2017

Börshuset vid Stortorget

Börshuset vid Stortorget

Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

Andra namn

21
Lördag apr v 16

Aktuellt

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 apr 2018

Bakgrund | Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor. Förtroendet för Akademien har undergrävts, antalet aktiva ledamöter har reducerats, och ett hastigt byte har skett på sekreterarposten.

Information från Svenska Akademien

Aktuellt17 apr 2018

Svenska Akademien har beslutat att vänta med att publicera ett pressmeddelande om den aktuella situationen. Vi återkommer när diskussionerna har kommit tillräckligt långt.

Louise Hedberg
Kansliansvarig
08-555 125 02

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande13 apr 2018

Efter metoo-uppropet i november 2017 gav Svenska Akademien en advokatbyrå i uppdrag att undersöka bland annat Akademiens och dess ledamöters samröre med Nutidsplats Forum och dess konstnärlige ledare.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande12 apr 2018

Vid Svenska Akademiens sammankomst har Sara Danius trätt tillbaka från sitt ämbete som Svenska Akademiens sekreterare. Katarina Frostenson har meddelat att hon lämnar sina uppdrag i Svenska Akademien med förhoppningen att den skall överleva som institution.