Nobelpriset i litteratur år 2017

Nobelpriset i litteratur år 2017

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Nobelpriset i litteratur år 2017

Nobelpriset i litteratur år 2017

Svenska Akademien 2017

Svenska Akademien 2017

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

Nobelpriset i litteratur år 2017

Nobelpriset i litteratur år 2017

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Stortorget i Gamla Stan

Stortorget i Gamla Stan

Nobelpriset i litteratur år 2017

Nobelpriset i litteratur år 2017

Börshuset vid Stortorget

Börshuset vid Stortorget

Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

Andra namn

21
Söndag jan v 03

Aktuellt

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2018

Aktuellt12 jan 2018

I samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag 2016 inrättade fem kungliga akademier Bernadotteprogrammet, som omfattas av ett flertal stipendier. Ett av dessa delas ut av Svenska Akademien. Det första stipendiet delades ut 2017 och tilldelades en forskare i litteraturvetenskap.

Nobelarkivet 1967 tillgängligt

Aktuellt2 jan 2018

Svenska Akademien publicerar efter femtio års sekretess namnen på kandidaterna till Nobelpriset i litteratur 1967.

Läs mer här »

Svenska Akademiens högtidssammankomst

Aktuellt20 dec 2017

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Läs mer om sammankomsten »

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie-Louise Ekman Kungliga priset för 2017. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden.