Stol nr 1 - Eric M. Runesson

Jurist.
Invald: 2018.

Eric M. Runesson föddes i Stockholm 1960 och växte upp i söderförorten Farsta. I sin ungdom tänkte han sig bli idé- och lärdomshistoriker och inledde sina universitetsstudier med att läsa idéhistoria, språk, litteratur och konst. Enligt egen utsago var det initialt mest av försörjningsskäl han växlade över till juridiken. Snart nog uppstod dock ett genuint intresse och han blev fast. 1986 tog han juris kandidatexamen vid Stockholms universitet och påbörjade samma år tingtjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Detta följdes åren 1987-1988 av ett lektorat i handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm och åren 1988-1989 vid Harvard Law School. Väl hemma från USA ville han kombinera sina teoretiska studier med praktisk erfarenhet och började arbeta på en advokatbyrå. Samtidigt var det då – idémässigt inspirerat av den praktiska verkligheten – som hans doktorandstudier tog fart på allvar. År 1996 disputerade han så med avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal: särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader. Samma år blev han också delägare i Sandart & Partners advokatbyrå, på vilken han hade arbetat sedan 1993.

Eric M. Runesson var styrelseledamot i Stockholms handelskammares medlingsinstitut 1999-2014. År 2000 utsågs han till docent i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom var han adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet 2003–2009 och i kommersiell avtalsrätt vid Stockholms universitet 2016–2018. Parallellt med detta har han publicerat en rad böcker och artiklar. De har främst berört förmögenhetsrättsliga ämnen, processrätt och medling. Exempel är Förhandling: för furstar, småfisk och deras ombud (1992), Avtals- och tvistlösningsförhandling (2003), Handbok för medling i affärstvister (2010) och Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten (2014).

År 2018 efterträdde han författaren Lotta Lotass på stol nr 1 i Svenska Akademien.