Mats Malm, selektiv bibliografi

Diktsyn och förväntad referens : 1600-talets pragmatiska och metafysiska aspekter på den fornnnordiska poesin. Göteborg 1993

Minervas äpple : om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism. Stockholm 1996

Textens auktoritet : de första svenska romanernas villkor. Eslöv 2001

Det liderliga språket : poetisk ambivalens i svensk "barock". Eslöv 2004

Poesins röster : avlyssningar av äldre litteratur. Stockholm 2011

The soul of poetry redefined : vacillations of mimesis from Aristotle to Romanticism. Köpenhamn 2012

Gendered Philology: The Apostle Junia/s in Scandinavian Bible Translation, 2017

Inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm 2019

Construing cultural heritage : the stagings of an artist : the case of Ivar Arosenius, Cambridge, 2021