Direktörens välkomsttal till de nya ledamöterna

 

[Presentation och välkomnande av Ingrid Carlberg]

Med sin höge beskyddares medgivande har Akademien till ny ledamot i ledigheten efter herr Malmqvist valt och kallat författaren och journalisten Ingrid Carlberg, som nu kommer att taga sitt inträde.

Min Fru!

Det har nu gått en ganska lång tid sedan stol nr 5 i Svenska Akademien blev ledig till följd av Göran Malmqvists frånfälle. Ert inträde har blivit ytterligare försenat av de extraordinära omständigheter sm rått under större delen av mellantiden. Av erfarenhet vet jag att det kan medföra en viss anspänning när man på det viset får vänta särskilt länge, i synnerhet som man kommer att träda i stället för en högt kvalificerad, väletablerad ledamot med strålande renommé.

Jag vill be Er besinna följande. Ni har inte blivit invald i avsikten att Ni skall ersätta Er företrädare på stolen i något annat avseende än att Ni nu skall inta hans tidigare plats och fullgöra Era förpliktelser mot Akademien och mot språket och litteraturen med den samvetsgrannhet och lojalitet som förväntas av varje ledamot, ett krav som Er företrädare motsvarade i högsta grad. Det är Era egna egenskaper och prestationer som i Akademiens ögon gjort Er lämpad för uppgiften. Ni har i Er gärning, vare sig Ni bedrivit journalistik eller ett friare författarskap, bland annat visat ett förhållande till det svenska språket som vi är övertygade om att Akademien framgent kommer att ha mycken glädje av.

Ni har redan en varierad och kvalitativt högtstående skriftlig produktion bakom Er. Den har väckt uppmärksamhet och upprepade gånger blivit välförtjänt prisbelönt. Inte minst har Ni i Er gärning ådagalagt stor respekt för fakta, en inställning som man kan tycka borde vara mera självklar än den är. I Akademiarbetet kommer Ert bidrag även i det avseendet att mottas med stort gillande.

Så får jag nu be Er att under ständige sekreterarens överinseende skriva in Ert namn i stadgeboken.

[Signering etc.]

 

Min Fru!

Enligt Akademiens vanliga rutiner skulle Ni vid detta tillfälle också ha hållit Ert inträdestal över Er företrädare på stol nr 5. I år tillämpas en annan ordning: Ert tal får anstå till den högtidssammankomst som nu planeras till nästkommande 20 december, förhoppningsvis då med den koreografi som instiftaren, kung Gustaf III, föreskrivit. I väntan på detta vill jag hälsa Er hjärtligt välkommen i vår krets, till arbete och till samvaro.

Vi som väl kände Göran Malmqvist kommer alltid att i vårt minne bevara bilden av en skarpsinnig och grundlärd forskare, en gudabenådad berättare och stilist, en orädd och rakryggad kämpe med aldrig sviktande sällskapliga talanger, en omtyckt vän som förgyllde våra gemensamma stunder. Nu ser vi fram emot att närmare få göra Er bekantskap. För att nästan citera Er själv: »Det står en stol här och väntar på Er.»

 

[Presentation och välkomnande av Steve Sem-Sandberg]

Med sin höge beskyddares medgivande har Akademien till ny ledamot i ledigheten efter fru Lugn valt och kallat författaren och kritikern Steve Sem-Sandberg, som nu kommer att taga sitt inträde.

Min Herre!

Inte heller Ni har här beretts möjlighet att hålla ett inträdestal över Er företrädare på stolen. Vi får ge oss till tåls ännu många månader innan vi får höra det. Våra redan höga förväntningar kommer fram till dess att bara tillta.

För Kristina Lugns konstnärskap är en alldeles egen sällsam värld att träda in i. Denna är en outtömlig källa till olika omtumlande upplevelser, och det verkar som om varje läsare finner sina egna rika malmgångar. Den innehåller allt utom det väntade och förutsägbara och speglar den skapande själ som står bakom. Och ändå är det de mest vardagliga och triviala bagateller som har kunnat ledas genom hennes penna och flyta till synes ohejdbart ur den i form av den mest egensinniga, överraskande, många gånger rörande eller upprörande men alltid tankeväckande, poesi och dramatik, som de flesta av oss saknar förmågan att föreställa oss innan vi väl tagit del av den och den inför våra ögon och öron bevisar sin faktiska existens.

Ert eget innehållsrika och omväxlande författarskap ger anledning till övertygelsen att Ni skall vara väl ägnad att göra Kristina Lugns särart full rättvisa. Även Ni har tecknat bilden av hopp och livsglädje hos hemsökta människor, mitt i allt lidande och den djupaste förtvivlan. Jag är säker på att vår djupt avhållna vän, Kristina Lugn, skulle — om det vore möjligt — ha funnit tillfredsställelse i att någon med Er hållning till litteraturen och livet, såsom man spontant uppfattar den, nu övertar stol nr 14.

Så får jag be Er att under ständige sekreterarens överinseende skriva in Ert namn i stadgeboken.

[Signering etc.]

 

Min Herre!

Ni har under Er verksamhet grundligt lärt känna en rad viktiga kulturcentra på den europeiska kontinenten och vunnit lärdomar som med största sannolikhet kommer att berika vår gemensamma kunskaps- och erfarenhetsbas. Ni har i Ert eget författarskap kunnat använda Er av denna förtrogenhet med främmande miljöer och därmed visat vilka tillgångar det här finns att ta del av och vad Ni kan tillföra.

Ni torde redan vara bekant med några av Akademiens ledamöter, men jag hör inte till dem. Förhoppningsvis är jag inte otillbörligt personlig när jag noterar Er norska bakgrund. Svenska Akademien är förvisso hela Sveriges akademi och har vårt land, dess språk och litteratur som främsta angelägenhet. Akademien hyser icke desto mindre ett starkt nordiskt intresse, och Era nordiska erfarenheter kan komma väl till pass i dess arbete. Härtill har jag själv liksom Ni, min Herre, under en period i livet stått i nära förbindelse med en ö i den inre delen av Oslofjorden, om också på andra sidan Nesoddtangen. Jag är övertygad om att vi alla tillsammans kommer att finna många gemensamma anknytningspunkter att utforska och glädja oss åt och hälsar Er hjärtligt välkommen att nu bli en i laget, för att tillsammans med den övriga Akademien göra nytta och trivas.