Tal vid överlämnandet av Stora priset

Av Akademiens direktör fru Mattson

Stig Strömholm är jurist, lärdomshistoriker, debattör, översättare, litteraturkritiker, folkbildare och vältalare med många språk och tonlägen till sitt förfogande. Vid sidan av ett omfattande rättsvetenskapligt författarskap är han också i dubbel bemärkelse historieberättare, författare till en lång rad romaner där han visat sig lika hemmastadd i det senromerska Gallien som i 1800-talets Sörmland. I sin essäistik har han skapat lärda och roande porträtt av så vitt skilda personligheter och företeelser som Plutarchos, Madame de Sévigné, Bröderna Grimm och den svenska sommaren.

Stig Strömholm, jag är mer lekman än lärd när jag lyfter fram Era insatser som rättsvetenskapsman inom bland annat immaterialrätten – inte minst upphovsrätten, jämförande rätt och allmän rättslära. Det är, har jag förstått, fråga om arbeten som är stabila koordinater i det juridiska landskapet. Men var och en som tagit del av Ert författarskap vet att stabiliteten hos Er har ingått förening med fantasins flykt och äventyrets stora vida rymd. I fjärran tidsavsnitt rör sig Era romanfigurer med en naturlighet som vittnar om författarens djupa förtrogenhet med det historiska stoffet, och kärlek till det. Det är talande att Ni låter d’Artagnan vara Er vägvisare in i det franska 1600-tal där Ni så väl tycks höra hemma och där Ni följer spåren av legendens vita plym, som också över tidsmässiga avstånd signalerar ärans väg – även om vi med våra dagars språkbruk snarare talar om ett verksamt liv och ett rikt verk. Akademien gratulerar Er till allt Ni hittills uträttat, hunnit och skapat längs vägen.