Stadgar för Svenska Akademien • Statutes of the Swedish Academy

Här återfinns Svenska Akademiens stadgar ifrån instiftande 1786 tillsammans med de stadgekommentarer som antogs av Akademien i september 2018 samt de förändringar av § 20–21 som stadfästes i november 2019.

Stadgar för Svenska Akademien »

*

The pdf file includes the original statutes from 1786 as well as the comments on the statutes adopted in September 2018 and the changes of § 20–21 which were established in November 2019.

Statutes of the Swedish Academy »