Aina

Finskt namn med bet. ’den enda’.
Datum: 
13/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja