Ansgar

Forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’gud’ och ’spjut’.
Datum: 
4/2
Ingår i årets namnlängd: 
Ja