Augusta

Latinskt namn, femininform av Augu´stus (se August).
Datum: 
7/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja