Bengt

Svensk form av det latinska namnet Benedi´ctus ’den välsignade’.
Datum: 
21/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja