Björn

Nordiskt namn, samma ord som substantivet björn.
Datum: 
18/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja