Blenda

Svenskt (trol. fingerat) namn med oviss betydelse.
Datum: 
27/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja