Bodil

Dansk form av det nordiska namnet Bothild (sammansatt av bot ’bättring’ och hild ’strid’).
Datum: 
26/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja