Daga

Femininform av Dag samt kortform av Dagmar och Dagny.
Datum: 
16/9
Ingår i årets namnlängd: 
Ja