David

Hebreiskt namn med oviss bet. (möjl. ’älskad’).
Datum: 
25/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja