Dennis

Engelsk form av helgonnamnet Diony´sius (av grekiskans Diony´sios ’den till Dionysos vigde’).
Datum: 
7/8
Ingår i årets namnlängd: 
Ja