Egon

Forntyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’svärd’ och ’vän’, eller grekiskt namn bildat till aix ’get’.
Datum: 
11/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja