Elias

Bibliskt namn med bet. ’Jahve är Gud’.
Datum: 
17/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja