Ernst

Tyskt namn med bet. ’allvar’.
Datum: 
2/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja