Filip

Grekiskt namn (Phi´lippos), sammansatt av ord med bet. ’vän’ och ’häst’.
Datum: 
2/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja