Finn

Nordiskt namn med bet. ’finne’ (möjl. i bet. ’vandrare’).
Datum: 
16/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja