Frans

Tysk kortform (Franz) av det latinska namnet Franci´scus ’den franske’.
Datum: 
4/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja