Fredrik

Tyskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’fred’ och ’härskare’.
Datum: 
18/7
Ingår i årets namnlängd: 
Ja