Göta

Femininform av Göte, eller kortform av Götilda.
Datum: 
27/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja