Gunborg

Nordiskt namn, sammansatt av ord med bet. ’strid’ och ’beskydd’.
Datum: 
3/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja