Gunvor

Nordiskt namn, sammansatt av ett ord med bet. ’strid’ och ett led med oviss bet.
Datum: 
3/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja