Halvar

Yngre sidoform till Halvard.
Datum: 
14/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja