Harald

Nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av ord med bet. ’(krigs)här’ och ’härskare’.
Datum: 
1/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja