Herbert

Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’(krigs)här’ och ’ljus, strålande’.
Datum: 
16/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja