Hervor

Nordiskt namn, sammansatt av ett ord med bet. ’(krigs)här’ och ett led med oviss bet.
Datum: 
1/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja