Inga

Kortform av fornsvenska namn på Ing(e)- (se Inge).
Datum: 
25/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja