Ingemund

Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett ord med bet. ’beskyddare’.
Datum: 
2/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja