Ingvor

Nordiskt namn, sammansatt av gudanamnet Ing och ett led med oviss bet.
Datum: 
10/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja