Joel

Hebreiskt namn med bet. ’Jahve är Gud’.
Datum: 
13/7
Ingår i årets namnlängd: 
Ja