Karl

Nordiskt (germanskt) namn, samma ord som substantivet karl (urspr. ’fri man’).
Datum: 
28/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja