Laila

Samiskt namn, trol. en ombildning av Aila (möjl. = Helga).
Datum: 
5/7
Ingår i årets namnlängd: 
Ja