Malkolm

Keltiskt namn (eg. Maol-Columb) med bet. ’Columbas (Skottlands apostel) tjänare’.
Datum: 
28/3
Ingår i årets namnlängd: 
Ja