Maria

Bibliskt namn, eg. grekisk form av det arameiska namnet Mariam (= Mirjam) med omtvistad bet.
Datum: 
28/2
Ingår i årets namnlängd: 
Ja