Natalia

Latinskt namn, bildat till di´es nata´lis ’(Kristi) födelsedag’ (dvs. juldagen).
Datum: 
29/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja