Niklas

Yngre form av Nikolaus.
Datum: 
6/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja