Nikolaus

Grekiskt namn (Niko´laos), sammansatt av ord med bet. ’seger’ och ’folk’.
Datum: 
6/12
Ingår i årets namnlängd: 
Ja