Osvald

Engelskt namn, sammansatt av ord med bet. ’guld’ och ’härskare’.
Datum: 
3/10
Ingår i årets namnlängd: 
Ja