Ottilia

Latiniserad form av det forntyska namnet Odila (diminutiv av namn på Aud- ’rikedom’).
Datum: 
9/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja