Paul

Latinskt namn (Pau´lus) med bet. ’den lille, den ringe’.
Datum: 
25/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja