Reidar

Norskt namn, sammansatt av ord med bet. ’rede’ och ’krigare’.
Datum: 
9/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja