Reidun

Norskt namn, trol. sammansatt av ett ord med bet. ’rede’ och ett led med bet. ’älska’.
Datum: 
9/5
Ingår i årets namnlängd: 
Ja