Rutger

Tyskt namn, sammansatt av ord med bet. ’ära’ och ’spjut’.
Datum: 
2/6
Ingår i årets namnlängd: 
Ja