Sebastian

Latinskt helgonnamn (Sebastia´nus), urspr. ett grekiskt namn med bet. ’den vördade’.
Datum: 
20/1
Ingår i årets namnlängd: 
Ja