Torun

Fornsvenskt namn, sammansatt av gudanamnet Tor och ett led som möjl. har bet. ’älska’.
Datum: 
23/2
Ingår i årets namnlängd: 
Ja