Ulf

Nordiskt namn, samma ord som substantivet ulv.
Datum: 
11/4
Ingår i årets namnlängd: 
Ja